Η ταχύτητα και η αξιοπιστία στην υλοποίηση των στόχων που έχουν θέσει, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη που έχουν χαράξει, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους στο δρόμο προς το ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Ποια όμως είναι αυτά τα βασικά εργαλεία και ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού;
Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Huawei στην Ελλάδα με θέμα «Huawei Partner Summit 2023», o τεχνολογικός κολοσσός δεσμεύτηκε ότι θα επεκτείνει τη συνεργασία της με το οικοσύστημα των συνεργατών της τόσο στην χώρα μας με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού όσο και στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία, στις οποίες έχει τοπική παρουσία.
Όπως επισημάνθηκε, η Huawei διαθέτει ένα πολυ-ποικίλο και προσαρμόσιμο στις ανάγκες του πελάτη χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για να υποστηρίξει τους συνεργάτες της να προσφέρουν βελτιωμένη εμπειρία στους τελικούς πελάτες κατά την υλοποίηση του έργου.
Ειδικότερα στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν έργα και υπηρεσίες που έχουν παραδοθεί με επιτυχία στην περιοχή των Νοτίων Βαλκανίων.
Υπηρεσίες που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεις και δημόσιο.
Στις βασικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται:
– Υπηρεσίες σχεδίασης και παραμετροποίησης δικτύων που μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας υλοποίησης, εισάγοντας στο έργο μηχανικούς απο την Ελλάδα ή και το εξωτερικό με μεγάλη εμπειρία στις τεχνολογίες και τις λύσεις που αφορούν το κάθε έργο
– Tα Smart NOS που μπορούν να προσφέρουν μειωμένη διάρκεια διακοπής διαθεσιμότητας του δικτύου και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα κατά το στάδιο της συντήρησης και τις υπηρεσίες με τον σχεδιασμό και ενεργοποίηση συγκεκριμένης επιχειρισιακής δομής με αποκλειστικό υπεύθυνο της υπηρεσίας, τεχνικό διευθυντή ακόμα και VIP προτεραιοποιημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
– Remote NOC που επιλύουν περιορισμούς που έχουν αναγνωριστεί στην λειτουργία του επιχειρησιακού οργανισμού των πελατών και ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος λειτουργίας.
Η σημασία της εκπαίδευσης
Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε και στη σημασία της οργάνωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε του βαθμίδα, προκειμένου ο ψηφιακός μετασχηματισμός να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση ή σε ένα οργανισμό. Όπως επισημάνθηκε, μέσω της οργανωτικής δομής Global το Local Delivery & Service, η Huawei μπορεί να προσφέρει στους συνεργάτες της μεταφορά τεχνικής γνώσης σε όλες τις λύσεις και δίκτυα που προσφέρει μέσω πιστοποιήσεων, εκπαίδευσης λύσεων και κατάρτισης κατά την εργασία, ώστε να μπορέσουν να γίνουν ειδικοί στην παράδοση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες του μέλλοντος και επιπλέον, όπου χρειάζεται, η Huawei μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της για να διασφαλίσει την επιτυχή παράδοση έργων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 50 εκπρόσωποι από 40 συνεργάτες της Huawei στην Ελλάδα και τα Νότια Βαλκάνια στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η εταιρεία παρουσίασε στους συνεργάτες της όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τα πρωτοποριακά της συστήματα και λύσεις επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στο οικοσύστημα ΤΠΕ των συνεργατών της. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ακολούθησε Τελετή Απονομής Βραβείων βάσει αποτελεσμάτων και έργων το 2022. Παράλληλα, βραβεύτηκαν και οι πιστοποιημένοι με τον ανώτατο βαθμό εξειδίκευσης (HCIE) μηχανικοί συνεργατών. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η μακρόχρονη συνεργασία του ήδη υπάρχοντος δικτύου συνεργατών όλων των χωρών, αλλά και αναγνωρίστηκαν νέες συνεργασίες και επιτυχίες από καινούργιους συνεργάτες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!