Στην έγκριση του αναθεωρημένου τεύχους διακήρυξης και τευχών μελέτης, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε Πρέβεζας” με χρηματοδότηση 4.665.932,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πρέβεζας.
Το μεγάλο αυτό έργο θα δώσει τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου της ΔΕΥΑΠ.
Επίσης θα γίνει προμήθεια εγκατάστασης φορητών οργάνων αποτύπωσης νέων θέσεων, επιτόπιας παρακολούθησης κατανάλωσης και ανίχνευσης πιθανής παράνομης σύνδεσης, πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων τοπικών σταθμών ελέγχων κατανάλωσης κλπ. καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού.
Όπως τονίζει στη Δημοτιμκή Ραδιοφωνία Πρέβεζας ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Φώτης Ζέρβας με την απόφαση αυτή θα προχωρήσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά το δίκτυο ύδρευσης της Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!