Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και του αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του νερού στα Ιωάννινα. Μέσω αυτού του έργου η ΔΕΥΑΙ προχωράει σε:

α) ψηφιακή αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στις ήδη εγκατεστημένες υποδομές (σταθμοί ελέγχου, φρεάτια σύνδεσης, υδρόμετρα κλπ.) στο βασικό πολεοδομικό ιστό των Ιωαννίνων, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακής βάσης GIS για την περαιτέρω διαχείρισή τους,

β) εκσυγχρονισμό και επέκταση της λειτουργίας πέντε Τοπικών Σταθμών Διαρροών του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδατος της πόλης με σκοπό την παρακολούθηση σε «πραγματικό χρόνο» των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού και

γ) πιλοτική εγκατάσταση 725 ασύρματων «έξυπνων» ψηφιακών υδρομέτρων στο Κάστρο των Ιωαννίνων με παράλληλη καταγραφή των καταναλώσεων σε «πραγματικό χρόνο» και συλλογή και διαχείρισή τους μέσω βάσης GIS.

Το έργο, συνολικού κόστους 527.000 €, υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Αλβανία, SAVEWATER – «Βελτίωση της υποδομής διαχείρισης και παροχής ύδατος μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 8-μήνου. Με την υλοποίηση της πράξης αυτής η ΔΕΥΑΙ θα αποκτήσει βασικές υποδομές που στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους οι οποίες θα της ανοίξουν το δρόμο για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της και τη μελλοντική επέκταση της αντικατάστασης των παλαιών υδρομέτρων και σε άλλα τμήματα του Δήμου Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!