Τον διαφαινόμενο κίνδυνο πλήρους απαξίωσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ένεκα της πλήρους μετατροπής του σε νοσηλευτικά ίδρυμα “μιας νόσου” με δραματικές συνέπειες τόσο στην εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής όσο και στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με βαριά νοσήματα επισείουν με επιστολή τους όλοι οι Διευθυντές των Κλινικών θέτοντας ενώπιον των ευθυνών τους τόσο τη Διοίκηση του ΠΓΝΙ, όσο και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
Στην οξύτατη επιστολή τους ζητουν εδώ και τώρα άμεση αναίρεση της απόφασης για λειτουργία και 3ης ΜΕΘ covid, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που αποτελεί την υγειονομική ναυαρχίδα της Βορειοδυτικής Ελλάδος παρέχοντας αφενός εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και αφετέρου κλινικό έργο, οδηγείται σε δραματική συρρίκνωση ιατρικού έργου, καθώς οι κλινικές του Παθολογικού Τομέα δε διαθέτουν πλέον επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα ασθενών, με προβλήματα τα οποία δε μπορούν να αντιμετωπισθούν σε άλλες Νοσοκομειακές δομές της περιφέρειας. Η κατάσταση αυτή -όπως αναφέρεται στην επιστολή- οδηγεί σε πλήρη αποδιοργάνωση τη χειρουργική αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων ασθενών (ακόμα και ογκολογικών) με συνέπεια την ταχεία επιδείνωση της υγείας τους και της πρόγνωσής τους. Οι Διευθυντές των κλινικών αναφέρονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες  που άπτονται της προχωρημένης αντιμετώπισης ογκολογικών, καρδιοχειρουργικών, αγγειοχειρουργικών, νευροχειρουργικών, καρδιολογικών, ορθοπαιδικών, παθολογικών επισημάνουν ότι από  την έναρξη της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης,  είχε διατυπωθεί η εκτίμηση την οποία είχε αποδεχθεί τόσο η διοίκηση όσο και η πολιτική ηγεσία, ότι το ΠΓΝΙ  δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχο στην αντιμετώπιση της επερχόμενης πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προφυλαχθεί όσο το δυνατόν ό ιδιαίτερος χαρακτήρας του. Παρά ταύτα κσι σύμφωνα με την επιστολή,  ο Πανεπιστημιακό φέρει πλέον το συντριπτικό βάρος της αντιμετώπισης των βαρέως πασχόντων covid ασθενών (ανάπτυξη 24 κλινών ΜΕΘ στο ΠΓΝΙ και μόνο 7 κλινών στα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειας). Επιπρόσθετα, στο Π.Γ.Ν.Ι. αναπτύχθηκαν 4 Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), με αποτέλεσμα   δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των Κλινικών και των Τμημάτων του Παθολογικού Τομέα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!