Στη διαδικασία της δημοπράτησης βρίσκεται το έργο “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζηρού”. Το μεγάλο αυτό έργο προϋπολογισμού 4.798.765,28 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” προβλέπει την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης νερού. Μεταξύ άλλων θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξήντα ενός υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων νέας τεχνολογίας που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα , προμήθεια και εγκατάσταση μετρητών ενέργειας και ρυθμιστών στροφών για τον έλεγχο και την εξοικονόμηση ενέργειας των αντλιοστασίων ύδρευσης, την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων καρτών αλλά και σύγχρονων πινάκων με ρυθμιστή στροφών (Ιnverter) προς αντικατάσταση των παλαιών πινάκων των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού με σκοπό
την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ολοκλήρωσή του έργου θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων στον Δήμο Ζηρού αναβαθμίζοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!