Η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού είναι μια ετήσια εκδήλωση που διεξάγεται σε πολλά μέρη του κόσμου στις 22 Μαρτίου. Αυτή η ημέρα επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία του νερού και την ανάγκη για διαχείριση των υδάτινων πόρων μας με υπευθυνότητα και βιώσιμο τρόπο. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλά μέρη του κόσμου σε σχέση με την πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς και να επισημάνουμε τη σημασία της συνεργασίας και της δράσης για την αντιμετώπισή τους.
Το θέμα του νερού είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον.
Για τη Δ.Ε.Υ.Α του Δήμου Αρταίων το νερό αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.
Στόχος μας είναι η παροχή καθαρού και ασφαλούς ποιοτικά νερού προς τους Δημότες – καταναλωτές, η προστασία των υδατικών πόρων για ωφέλιμη χρήση.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων έργων και υποδομών, προϋπολογισμού αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, με κάλυψη είτε με ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή ακόμα και από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων τεχνολογικά συστημάτων SCADA για τον έλεγχο λειτουργίας και εντοπισμό διαρροών στα δίκτυα.
Το νερό που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση, ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφαρμόζοντας όλες τις διατάξεις της πιο πρόσφατης νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα, ο καθείς μπορεί να τα αναζητήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. / www.deya-artas.gr.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!