Τις βάσεις για την χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη του Δήμου Δωδώνης που θα οδηγήσει στην ισόρροπη προοπτική για τις όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου, θέτει η υπό τον κ. Χρήστο Ντακαλέτση δημοτική αρχή του Δήμου Δωδώνης, με ταχείς ρυθμούς.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Δωδώνης (ΔΕ Δωδώνης, Σελλών, Αγίου Δημητρίου, Λάκκας Σουλίου)», με Αναθέτουσα Αρχή και Εργοδότη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και Κύριο του Έργου το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, η πρώτη συνάντηση του Δημάρχου με εκπροσώπους των μελετητικών εταιρειών Consortis και Δίκτυο Α.Ε.

Δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους μελετητές, ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης τόνισε πως το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο οφείλει να δίνει βαρύτητα τόσο στο παρόν, όσο όμως και στο μέλλον του Δήμου, καθορίζοντας το πλαίσιο των μελλοντικών αναγκών και καλύπτοντας τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και διαρκώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας.

Οι μελετητές λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε ο Δήμαρχος, δήλωσαν πως στόχος τους είναι να συνταχθεί ένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο  που θα δίνει βαρύτητα στην καθολική και ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Δήμου, αλλά και θα προσδίδει νέες δυνατότητες και προοπτικές.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια μεταξύ των οποίων και αυτό του Δήμου Δωδώνης, είναι μια θεμελιώδης μεταρρυθμιστική τομή που αναλαμβάνει η ελληνική πολιτεία. Τα ΤΠΣ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης  και εντάσσονται στο πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με σκοπό να καθοριστεί το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, οι χρήσεις γης, οι όροι-περιορισμοί δόμησης και κάθε μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση του συνόλου της περιοχής του Δήμου που θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

 

Τι περιλαμβάνει

Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Δωδώνης αφορά την εκπόνηση των εξής μελετών:

  • Κύρια Μελέτη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Χωροταξική και Πολεοδομική Μελέτη), αντικείμενο της οποίας είναι ο καθορισμός της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, μέσω προσδιορισμού κατευθύνσεων και μέτρων στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του και ο καθορισμός περιοχών χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης στις Δημοτικές Ενότητες και μεγεθών ανάπτυξης και γενικής πολεοδομικής οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων και των προς πολεοδόμηση περιοχών. 
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εκτίμηση και τις προτάσεις αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων από την κύρια μελέτη χωρικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων. 
  • Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση και αξιολόγηση των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής εφαρμογής για τον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή και τις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές που θα προταθούν από την κύρια μελέτη.

Τοπογραφική και Υδραυλική Μελέτη για την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων που τυχόν εντοπιστούν στις νέες προς πολεοδόμηση οικιστικές περιοχές που θα προκύψουν.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!