Στο πλαίσιο των δράσεων για την Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή από δασική πυρκαγιά (Εγκύκλιος Α1161/18.04.2023), αλλά και οποιουδήποτε άλλου φυσικού φαινομένου ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Φιλιατών προχωρά στη σύσταση Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και την άμεση απομάκρυνσή τους με ασφάλεια, εφόσον ληφθεί απόφαση εφαρμογής του μέτρου της Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών.

Συγκεκριμένα, στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών μπορούν να ενταχθούν όσοι πολίτες Ευάλωτων Ομάδων διαβιούν σε οικισμούς ή πολεοδομικά τμήματα που συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλιατών.

Καλούμε όσους συμπολίτες μας ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, υπέργηροι, κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών βοηθών ή των άμεσων συγγενικών τους προσώπων, και εφόσον επιθυμούν την ένταξή τους στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης προς το Δήμο Φιλιατών και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@filiates.gr. Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών στη διεύθυνση https://www.filiates.gr/vulnerable-citizens.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δαμιανό Θεολόγου στο τηλέφωνο 26643 60166

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!