Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιωαννιτών, κάνει γνωστό ότι σέβεται την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κρίνοντας ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και να «θεραπευτούν» άμεσα όλες οι πλημμέλειες από τον τεχνικό σύμβουλο που έχει επιλέξει η Περιφέρεια Ηπείρου ως αναθέτουσα αρχή.
«Η Δημοτική Αρχή – επισημαίνεται – πιστεύει ότι η συνεργασία της με την Περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου δημοπράτηση του έργου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και να εγγυηθεί την ολοκλήρωση και την παραγωγική του λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση του διαγωνισμού δεν ισούται και με ακύρωση του έργου. Η ενεργειακή αναβάθμιση για την Δημοτική Αρχή ήταν και παραμένει προτεραιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια και χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «ELENA».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!