Κύριε Δήμαρχε, 

στην εισήγηση του θέματος αναφέρετε ότι: «.. τα βασικά σημεία του τροποποιημένου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τα οποία εκφράζουν το πολιτικό όραμα της δημοτικής αρχής».

Ισχύει όμως, παγκοσμίως, ότι η οργάνωση και λειτουργία κάθε συστήματος γενικά, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως είναι και ο Δήμος Ιωαννιτών, στηρίζεται σε απολύτως επιστημονικά δεδομένα και δεν αποτελούν πεδίο αυτοσχεδιασμών. Το σύγχρονο management και η διοικητική επιστήμη καθορίζουν γιατί, ποιος, πώς, πότε και σε τι επεμβαίνει και λειτουργεί προς επίτευξη των στόχων κάθε οργανισμού και υπηρεσίας και φυσικά όχι το «πολιτικό όραμα». 

Άλλο η ανάγκη αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών που προκύπτει από δυσλειτουργίες ή από αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή από νέες απαιτήσεις της κοινωνίας, και άλλο κάνω κάτι έτσι για να φανεί ότι το κάνω και το βαφτίζω και υλοποίηση πολιτικού οράματος.

Στο κείμενο που μας καταθέσατε λείπει εντελώς η καταγραφή των προβλημάτων και των νέων καταστάσεων που διαμορφώνονται, ώστε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε κατ΄ αρχήν επί της αναγκαιότητας του νέου οργανισμού και δευτερευόντως επί των προτεινόμενων, από εσάς, τροποποιήσεων. Πρώτα έπρεπε να διαπιστωθούν και να αποτυπωθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα (δηλαδή, τι είναι λάθος, ή τι δεν εξυπηρετείται) και ακολούθως να επιλεγεί η λύση (δηλαδή, πώς θα διορθωθεί). Αυτά δεν υπάρχουν στην εισήγησή σας.

Εάν δεν κατονομαστεί το πραγματικό πρόβλημα, δεν μπορεί να εξευρεθεί η ορθή λύση. 

Στην πρόταση την οποία σήμερα συζητάμε, εσείς παραμείνατε στη μία Γενική Διεύθυνση, μειώσατε από 10 σε 9 τις Διευθύνσεις και αυξήσατε τα τμήματα κατά 11 (από 36 στα 47). Και με αυτά τα τρία υλοποιείται η εκπλήρωση του «πολιτικού οράματος»…

Ποια από τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του οργανισμού του Δήμου επιλύονται στο υπό συζήτηση σήμερα σχέδιο νέου οργανισμού; Γιατί δεν συμμετείχε όλο το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου στη διαβούλευση αυτή (έστω εκπροσωπούμενο από τα υπηρεσιακά συμβούλια ή το σωματείο των εργαζομένων), αλλά οι συνεντεύξεις έγιναν μόνο με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, όπως αναφέρετε στην εισήγησή σας; 

Με αυτές τις σκέψεις επί των ζητημάτων αρχής, διαβάσαμε το σχέδιο του οργανισμού που συντάξατε και προτείνουμε παρακάτω συγκεκριμένες διαρθρωτικού χαρακτήρα τροποποιήσεις.

 • Αλλαγή στον αριθμό των Γενικών Διευθύνσεων.

Η παράταξή μας θεωρεί ότι το προτεινόμενο σύστημα διοικητικής οργάνωσης δεν είναι ορθολογικό, αλλά ούτε προσανατολισμένο, ώστε η οργάνωση των υπηρεσιών να μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να επιτελέσει τους επιχειρησιακούς στόχους του Δήμου μας.

Από τη μια, παρατηρείται η συγχώνευση δύο Δ/νσεων -μεγάλου φόρτου εργασίας και βαρύνουσας σημασίας για τον οργανισμό του Δήμου- των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας σε μία.  Από την άλλη υπάρχουν Δ/νσεις με λίγα τμήματα και λίγες αρμοδιότητες και με κοινή αναπτυξιακή στόχευση, οι οποίες μπορούν να συγχωνευτούν. Συγκεκριμένα, η Δ/νση ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και η Δ/νση ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι δυνατόν να συγχωνευτούν σε μία Δ/νση και να συμπεριλάβουν και το Τμήμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της Δ/νσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, καθώς αναφέρονται στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου.

Ακόμη, παρατηρείται αύξηση τμημάτων χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηρίωση για την προκύπτουσα ανάγκη, με αποτέλεσμα ο καθένας από εμάς να υποθέτει ότι αυτό γίνεται μόνο για κάποιες εξυπηρετήσεις. Συγκεκριμένα, στη Δ/νση ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π), το οργανόγραμμα του Δήμου το 2011 είχε 2 τμήματα (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης). Σήμερα προτείνετε 6 (δηλαδή 4 επιπλέον!), όταν ακόμη και ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει μόνο τρία! (α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, γ. Τμήμα Εξωτερικών Εφαρμογών).

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τη δημιουργία δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων:

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με πέντε διευθύνσεις:
 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, με τέσσερεις διευθύνσεις:
 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • Δημιουργία Διεύθυνσης ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μετρήσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας πόλης θέσπισε την ελάχιστη αναλογία πρασίνου στις πόλεις ανά κάτοικο και την προσδιόρισε στα 8-10 τ.μ. πρασίνου/ανά κάτοικο. Στον Δήμο μας η αναλογία εκτιμάται περίπου στα 3,3 τ.μ./ανά κάτοικο. 

Είναι επιβεβλημένο, λοιπόν σήμερα, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό, επεμβάσεις στον τομέα του πρασίνου μεγάλης κλίμακας και συστηματικής εφαρμογής. Αυτές κατά προτεραιότητα αφορούν:

 1. Απομάκρυνση βεβαιωμένα άρρωστων και επικίνδυνων (λόγω πιθανής αιφνίδιας πτώσης) δέντρων, βασισμένη σε ένα σχέδιο αναβάθμισης του αστικού πρασίνου.
 2. Κλαδεύσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας με βάση επιστημονική τεκμηρίωση.
 3. Νέες φυτεύσεις, κατόπιν επιστημονικής επιλογής συγκεκριμένων ειδών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.
 4. Δρομολόγηση δημιουργίας πάρκων τσέπης γιατί οι όγκοι τσιμέντου και ασφάλτου στην πόλη είναι υπερβολικά μεγάλοι.
 5. Κυρίως, σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση της διαχείρισης του Γιαννιώτικου Σαλονιού και του στρατοπέδου Βελισσαρίου, όταν αυτό περιέλθει στη διαχείριση του δήμου, εκτάσεις πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων.

Για να δρομολογηθούν όλα τα παραπάνω, απαιτείται να ιδρυθεί ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, η οποία να στελεχωθεί αμέσως με το κατάλληλο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και να της διατεθεί ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, για να αλλάξει η απαράδεκτη εικόνα που εμφανίζει σήμερα ο δήμος μας, αλλά και, οι επόμενες γενιές να παραλάβουν έναν βιώσιμο και ανθεκτικό δήμο. Στη Δ/νση αυτή να υπαχθεί και Τμήμα Αστικής Πανίδας. Γιατί είναι προφανώς ασύμβατο να υπάγεται το ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ στη Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

 • Άλλες συμπληρώσεις – τροποποιήσεις επί του σχεδίου.
  1. Να θεσπιστεί «γραφείο Γενικού Γραμματέα», ο οποίος –σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του- υποστηρίζει τον Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα
  2. Να συμπεριληφθούν δύο αυτοτελή γραφεία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. 
  3. Να γίνει διακριτή οριοθέτηση και παραλληλισμός των αρμοδιοτήτων της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με αυτές του ΟΚΠΑΠΑ και των δύο δομών που έχουν αναπτυχθεί πίσω από το σχολικό συγκρότημα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ και στο κληροδότημα Κανδηλά, ώστε να επιτευχθεί συμπληρωματικότητά και να αποφευχθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων.
  4. Αντίστοιχα με το παραπάνω, ισχύουν και για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με το Πνευματικό Κέντρο και συγκεκριμένα για το αντικείμενο του Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η σημερινή πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, είναι μία ακόμη προσπάθεια της δημοτικής αρχής να προκαλέσει πολιτικό θόρυβο με μία, αμφίβολης σκοπιμότητας, αναθεώρηση του οργανογράμματος του διοικητικού οργανισμού του δήμου, και μάλιστα 20 μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας (30-06-2023) για την αλλαγή του ΟΕΥ.

Θα προκληθεί η σχετική αναστάτωση χωρίς ορατά οφέλη και όπως στην πλειονότητα των θεμάτων που χειρίστηκε η δημοτική αρχή της τρέχουσας περιόδου, θα κληθεί η επόμενη δημοτική αρχή να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αφού θα παραλάβει «πολλές και διάφορες καυτές πατάτες».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!