Κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 007394/2023 πρότασης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με τίτλο: “Ανάδειξη μονοπατιού προς Ιερό Ναό Αναλήψεως Γουριανών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων”, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00€, το Πράσινο Ταμείο με την υπ’ αριθμ. 275.5.1/31-01-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την ένταξη του έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 – «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019, 2021 και ετών 2023-2024 και την χρηματοδότηση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με το ποσό των 138.000,00€ για την εκτέλεσή του.

Το έργο αφορά στην διαμόρφωση υφιστάμενου μονοπατιού, συνολικού μήκους 487μ που βρίσκεται στον οικισμό Γουριανών ΤΚ Γραικικού, της ΔΕ Αγνάντων, στην διαμόρφωση της κατάληξης του μονοπατιου έμπροσθεν του προαυλίου του Ιερού Ναού Αναλήψεως Γουριανών, και στην εγκατάσταση σημείων στάσεων και πινακίδων σήμανσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιπατητών και την ανάδειξη της περιοχής.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!