Ο Δήμος Κόνιτσας στο πλαίσιο της απαιτούμενης αναβάθμισης των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών, συνέταξε μελέτη το 2019, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2020, εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» με την υπ’ αριθμ. 50208/05-07-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου φυσικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου και η προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού γηπέδου στην Κόνιτσα συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 743.163,00€. Κατά την τελευταία διετία ο Δήμος προέβη σε όλες τις κατά το νόμο ενέργειες που επισφραγίστηκαν με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Τη Δευτέρα 18/09/2023 υπεγράφη σύμβαση από τον Δήμαρχο Κόνιτσας Νικόλαο Εξάρχου και την ανάδοχο εταιρεία «Ergomass ΙΚΕ» και το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί το έργο με προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και εκτέλεση παρεμπιπτουσών εργασιών, ώστε να επιτευχθεί η σκοπούμενη επιβελτιωτική συντήρηση της αθλητικής επιφάνειας του κυρίως και βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Κόνιτσας, ώστε να καταστεί σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, ανθεκτικό στον χρόνο.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Φιλόδημος II με Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ο Δήμος Κόνιτσας από ιδίους πόρους δυνάμει της υπ’ αρ. απόφασης 166/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο αθλητικό κέντρο στην Κόνιτσα, που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τοπικό πληθυσμό, προσφέροντας ικανοποιητικές συνθήκες άθλησης και κυρίως καλύπτοντας τις ανάγκες των ομάδων μας.
Συνολικά, με την υλοποίηση του έργου αναβαθμίζεται η περιοχή και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων άθλησης, αναψυχής, ενίσχυσης ευεξίας.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!