Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ μας θυμίζει την υποχρέωση που έχουμε ως κοινωνία να παρέχουμε κάθε διευκόλυνση στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Η αναπηρία άλλωστε αποτελεί μέρος της ποικιλομορφίας του είδους μας καθώς 1 δισεκατομμύριο περίπου άνθρωποι στον κόσμο ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας.
Είναι αυτονόητο ότι η ποιότητα και ο δείκτης πολιτισμού της κοινωνίας μας αποτυπώνεται στην ποιότητα της ζωής και της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
Οφείλουμε λοιπόν να διαμορφώσουμε το αστικό μας περιβάλλον και βάση των αναγκών τους. Οφείλουμε να τους δείχνουμε σεβασμό, ώστε να μην καταλήγουν να αποσυνδέονται, να ζουν στην απομόνωση και να αντιμετωπίζουν διακρίσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!