Πρόταση ύψους 250.000€ κατέθεσε ο Δήμος Πωγωνίου για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.».
Μέσω του συγκεκριμένου έργου ο Δήμος Πωγωνίου θα προβεί στην προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων με δράσεις στις οποίες συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα, η μείωση των δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες, η προστασία από κυβερνο-επιθέσεις, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και η ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών.
Με το σύνολο των δράσεων που έχουν επιλεγεί, ο Δήμος Πωγωνίου στοχεύει στην επίτευξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού μετασχηματισμού, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των κατοίκων και επισκεπτών του. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων:
Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων
Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων
Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών
Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ
Ψηφιοποίηση καταλόγου δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης
Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network, Firewall, Endpoint security ) και παροχή συστήματος τηλεργασίας
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
«Ο Δήμος Πωγωνίου γίνεται ακόμη πιο “smart” ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες και τις προκλήσεις που φέρνει η εποχή. Η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των δημοτών μέσα από εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου» τόνισε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης.
Ο Δήμος Πωγωνίου υπέβαλλε την πρόταση με τίτλο «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 249.553,60€ με Φ.Π.Α. 24%. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!