Τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο “Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων-τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας” προϋπολογισμού 461.000 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Πρέβεζας θα πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες, ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων-κατασκευή τεχνικών έργων αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων και σήμανσης και ασφάλειας οδικών τμημάτων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπ.Εσωτερικών.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!