Ο Δήμος Πρέβεζας, προκειμένου να καταρτίσει μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ) , για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2023 παρατείνει έως και τις 4/2/2022 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
1.είτε σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Ελ Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, τηλ.2682025200)
2.είτε με e-mail ([email protected])
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosprevezas.gr )

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!