Διπλή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Νοεμβρίου.

Το πρώtο συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 με τακτική επαναληπτική Συνεδρίαση και με μοναδικό θέμα:

  • « ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

Θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση στις 19:30 με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021.
  2. ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!