Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων καλεί τους δημότες, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πολιτών και διαβιούν σε κατοικίες που γειτνιάζουν με το δάσος, να παρέχουν στοιχεία, εφόσον επιθυμούν να καταγραφούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων.

Το Μητρώο αυτό είναι απαραίτητο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίησή τους από τη δημοτική αρχή σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ.4 του Ν.4662/2020 και τις οδηγίες του υπ αριθμ. Α1161/18/04/2023 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν είτε στο Πρωτόκολλο (ηλεκτρονική διεύθυνση info@voreiatzoumerka.gr) του Δήμου είτε στα ΚΕΠ του Δήμου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!