Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ έχει εντάξει στο Πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ το έργο: “Ψηφιακές δράσεις για την προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος” προϋπολογισμού 260.000 €.
Ένα τμήμα του έργου είναι η δράση:
Εφαρμογή προβολής τοπικών επιχειρήσεων σε φορητές συσκευές (iOS&Android), στην οποία περιλαμβάνεται και η συλλογή και η καταχώρηση στοιχείων από τις επιχειρήσεις.
Στην ημερίδα ενημέρωσης θα γίνει παρουσίαση ολόκληρου του σημαντικού αυτού έργου και θα αναλυθεί στους επαγγελματίες το είδος των στοιχείων και ο τρόπος που αυτά θα συλλεχθούν, ώστε ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προβληθούν.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!