Με σημαντική προσέλευση μελών και φίλων, συνήλθε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου η Συνέλευση της παράταξης. Στη Συνέλευση τοποθετήθηκαν αρκετά μέλη για την τρέχουσα κατάσταση στο Δήμο Ζίτσας και την τακτική της παράταξης  στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές. 

  • Διαπιστώθηκε με ευρεία πλειοψηφία η ανάγκη συμμετοχής στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές μιας προοδευτικής αυτοδιοικητικής παράταξης ευρύτερων συνεργασιών, ανεξάρτητης από κομματικούς μηχανισμούς. 
  • Αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας της δημοτικής ομάδας της παράταξης, σύμφωνα με τις αρχές της, όπως καθορίζονται από την ιδρυτική της διακήρυξη.   
  • Ανάδειξη του Σπύρου Πάικα ως νέου επικεφαλής της παράταξης – υποψήφιου Δημάρχου.

Ανάδειξη της νέας Γραμματείας της παράταξης αποτελούμενη από τους : Κάλτσα Μάκη, Ματσάγκα Μανώλη, Μπράγια Φώτη, Τάτση Βασίλη και Τζιάλλα Ηλία. 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!