Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων για την Κεντρική Σκηνή 2024. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από τις 21 Νοεμβρίου και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι στις 10 Δεκεμβρίου.
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τη σκηνοθετική τους πρόταση θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας στην πρώτη σελίδα, ως εξής:
Επώνυμο, Όνομα, Τίτλος πρότασης/έργου και συγγραφέα, ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.

Απαιτούμενο περιεχόμενο

Για υποβολή σκηνοθετικής πρότασης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στο e-mail τα παρακάτω αρχεία σε μορφή word ή pdf. Στο θέμα να αναγράφεται η φράση «Σκηνοθετική πρόταση Κεντρικής Σκηνής ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 2024». Όλα τα απαιτούμενα αρχεία πρέπει να επισυναφθούν σε ένα mail και να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diperiftheat@ioannina.gr 

 Τίτλος και περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της (μέχρι 400 λέξεις).
 Αριθμό συντελεστών και ηθοποιών
 Ένα σύντομο βιογραφικό του αιτούντος.

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μέσω e-mail στη διεύθυνση
diperiftheat@ioannina.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!