Σήμερα Δευτέρα 22 Μαρτίου πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με τηλεδιάσκεψη. Η συνεδρίαση θα είναι διπλή.
Στην πρώτη που αρχίζει στις 18:00, μοναδικό θέμα συζήτησης είναι η “Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2021”, με εισηγητές τον αντιδήμαρχο Βασίλη Γκόλια και την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών, Ανθίππη Λουκά.
Στις 19: 00 θα αρχίσει η δεύτερη συνεδρίαση με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2020. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2021. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2021.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 42/2021 απόφασή της περί εξώδικου συμβιβασμού με Μαριάνθη ΤΖΕΜΑΛ του Τίτου λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Συβότων σε ιδιοκτησία της. -Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκτασης 10 στρεμμάτων, μαζί με την υπάρχουσα οικοδομή, στη θέση Βίγλιζα της κοινότητας Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την αποκατάσταση ιδιοκτησιών σε δημοτική έκταση στο Ο.Τ. 16Β του εγκεκριμένου Σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2η Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με το αίτημα του Ν.Α. για χορήγηση άδειας διόδου σε ιδιωτική έκταση δια μέσου εκτός σχεδίου δημοτικής έκτασης στη θέση «Μέγα Ντράφος» της Κοινότητας Συβότων. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με το αίτημα του Τ.Π. για χορήγηση άδειας διόδου σε ιδιωτική έκταση δια μέσου εκτός σχεδίου δημοτικής έκτασης στη θέση «Μέγα Ντράφος» της Κοινότητας Συβότων. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με την υλοποίηση του έργου: «Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Κοινοχρήστων Χώρων – Ανάπτυξη Δικτύων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο
Έκφραση γνώμης για τη χορήγηση άδειας παραχώρησης στην εταιρεία VODAFONE για χρήση αιγιαλού, παραλίας, θαλασσίου χώρου και πυθμένα προκειμένου να προσαιγιαλωθούν υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. – Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο
Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού στην κοινότητα Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 12ο
Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής που αφορά κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού στην κοινότητα Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13ο
Επί αιτήσεως Τζιούρου Λαμπρινής για υπογραφή συμβολαίου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 14ο
Αποδοχή ή μη της με αριθμ. 2/2021 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρδικας για τη χορήγηση 8ετούς παράτασης δικαιούχων οικοπέδων κοινότητας Πέρδικας στο πλαίσιο του άρθρου 12 του Ν.4368/2016. -Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 15ο
Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2021.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίου τουριστικής προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2021. -Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 17ο
Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου για την «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 18ο
Λήψη απόφασης για παράταση της χρονικής διάρκειας απασχόλησης των ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας κατά τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 19ο
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία. ΚΔΑΠ μεΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ -Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική – Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 20ο
Ονομασία οδού στην 1η ΠΕ του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική- Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 21ο
Ονομασία οδού στον οικισμό «Πεστανιώτικα» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τσώτου Βασιλική- Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση της με αριθμ. 6/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΘΕΜΑ 23ο
Κατανομή Α’ δόσης 2021 στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!