Εμπλουτίζονται οι συλλογές δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών για το 2023. Περισσότερα βιβλία, περισσότεροι αναγνώστες!

Για 12η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) εξακολουθεί να υποστηρίζει τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας με την υλοποίηση της δράσης Ανάπτυξης Συλλογών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Future Library.

Από το 2012 έως και το 2022 έχουν ενισχυθεί 76 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες του Δικτύου του Future Library με περισσότερες από 50.000 νέες αξιόλογες εκδόσεις.

Το 2023 20 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες, από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, εμπλούτισαν τις συλλογές τους με 6.200 βιβλία  επιλεγμένων εκδοτών. Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας έγινε φέτος αποδέκτης,  για 4η φορά, δωρεάς 309 τίτλων!

Το Future Library από την ίδρυσή του στηρίζει με κάθε τρόπο τις Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες, ενισχύοντάς τες στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών, μέσω της πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενθαρρύνοντας  επιπλέον  την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία ανάμεσα σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών των εν λόγω βιβλιοθηκών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τις δράσεις του οργανισμού Future Library μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.futurelibrary.gr.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!