Αποκτήστε άμεσα τα προσόντα για το νέο επάγγελμα της αγοράς εργασίας  
Ιδανικό σεμινάριο για πτυχιούχους νομικής και Πληροφορικής 

Κρατήστε θέση στο πιο υψηλού επιπέδου σεμινάριο με τους πιο καταξιωμένους καθηγητές
στο είδος έχοντας επίσης και ένα έτος υποστήριξη σε όσες απορίες προκύψουν.
Σε όσους ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετέχουν και σε εξετάσεις πιστοποίησης…
Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR)
ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και έχει τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2018.
Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και το ν. 2472/1997 που
ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα και που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως
σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της
ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 δημιουργώντας έτσι μεγάλη ζήτηση στο αντικείμενο.

Περισσότερα για το σεμινάριο: κλικ εδώ

 FUTURE VOICE
☎ 2651020777
Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!