Στην υπογραφή σύμβασης για ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλων για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΙΝTERREG MED «TUNEUP” προχώρησε ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού. Μέσω του προγράμματος αυτού οι εταίροι υλοποίησαν πιλοτικές δράσεις σε 10 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου με στόχο την δημιουργία μιας “εργαλειοθήκης” δηλαδή ενός οδηγού για την διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές.Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνεται αναφορά των στρατηγικών φάσεων της διαδικασίας διακυβέρνησης σε σχέση με την ταυτότητα της πιλοτικής περιοχής του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, θα αξιολογηθούν τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη των στόχων της διαχείρισης (ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου, κριτήρια για την επιλογή των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών και των εκπροσώπων τους), θα αναλυθούν οι τρόποι ενίσχυσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!