Αγαπητοί φίλοι,

Με την ευκαιρία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας πληροφορίες για το Σύλλογο.

O «Σύλλογος Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Νόσο Alzheimer και Συναφείς Διαταραχές (Συ.Σ.Φ.Α.Ν.Α.Συ.Δ.) Νομού Ιωαννίνων», με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, κτιριακό συγκρότημα ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., ισόγεια γραφεία 122-123, είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), που συστάθηκε το 2017 που συγκροτείται από άτομα ενεργοποιημένα, ευαισθητοποιημένα, φροντιστές ατόμων με άνοια με προσωπική εμπειρία, από φίλους των ατόμων αυτών και από ειδικούς επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην προσπάθεια του σωματείου.
Διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα εκπροσώπησης και κοινωνικής παρέμβασης των ατόμων με άνοια δημιουργήθηκε ο Σύλλογος με πρωταρχικό σκοπό να παρέχεται υποστήριξη κοινωνικού, ιατρικού , συμβουλευτικού και νομικού χαρακτήρα , στους ασθενείς με άνοια και στις οικογένειες τους.
Στόχος είναι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των φορέων στα πλαίσια ευαισθητοποίησης γύρω από τις ανάγκες του ασθενούς με άνοια και η δημιουργία υπηρεσιών και συνθηκών που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με άνοια και των περιθαλπόντων τους.
Όλοι εμείς που ενώσαμε ήδη τις δυνάμεις μας και δημιουργήσαμε το σύλλογο (Συ.Σ.Φ.Α.Ν.Α.Συ.Δ.) σας καλούμε να συμμετέχετε σ’ αυτή την προσπάθεια και να στηρίξουμε τα άτομα που πάσχουν από άνοια και τους φροντιστές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους.
Τηλ. επικοινωνίας 6945942575
email: alzheimer.ioannina@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/SyllogosAlzheimerIoannina
Ιωάννινα, Νοέμβριος 2023

Για τον Σύλλογο

Μάστορας Νικόλαος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!