Σας προσκαλούμε το Σάββατο 13 Απρίλιου 2024 στο 9ο Διαπολιτισμικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων σε μια σειρά από ΔΩΡΕΑΝ ανοιχτές
δραστηριότητες για το ευρύ κοινό που περιλαμβάνουν:

1. προβολές του κινητού πλανηταρίου Planetarium on the Go
2. παρατήρηση του Ηλίου με ηλιακό τηλεσκόπιο του Ινστιτούτου Αστροφυσικής και του Πανεπιστημίου Κρήτης
3. παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού με αντίστοιχα τηλεσκόπια
4. ουρανογραφική περιήγηση από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και τους συνεργάτες του.

Οι δράσεις αποτελούν το επισφράγισμα μιας σειράς δραστηριοτήτων του τριημέρου Αστροφυσικής στα Ιωάννινα, στα πλαίσια του προγράμματος DSPACE (Discovery Space) που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και συνδιοργανώνονται από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΑ-ΙΤΕ), τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών κ. Τάλλου Κωνσταντίνα και το 7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων.

Όλες οι δραστηριότητες του τριημέρου τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!