Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα  Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίουτο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) και ώρα 21:00 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πρέβεζας .Νωρίτερα στις 19:00 να θυμίσουμε θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση με θέμα “Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, ετών 2019-2020”.Οι συνεδριάσεις θα μεταδοθούν απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9.
-Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.
3. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού λύσης μίσθωσης ακινήτου όπου λειτουργούσε ο 4ος Παιδικός Σταθμός (νηπιακός) του Δήμου Πρέβεζας.
4. Εξέταση λύσης ή μη παραχώρησης (58/2015 συμφωνητικού χρησιδανείου).
5. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων του Δήμου Πρέβεζας.
6. Εγγραφή Παιδιών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πρέβεζας.
7. Έγκριση Κοπής Δέντρων, σύμφωνα με την αριθ. 21/2021 ΑΔΑ: Ψ71ΞΩΞΧ-Β5Δ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!