Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα, αισθανόμενος την υποχρέωση, να ευχαριστήσω από καρδιάς και δημοσίως το Ιατρικό προσωπικό, δια μέσου του κ. Χρήστου Κωνσταντινίδη, και το Νοσηλευτικό προσωπικό, της Ορθοπεδικής κλινικής του Γ.Ν.Ι. «Χατζηκώστα» όπως και το διοικητικό προσωπικό και την κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελούν υπό τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και κάτω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σας επισημαίνω ότι κατά την εισαγωγή της μητέρας μου κας Σταυρούλας Μαλούνη στην ορθοπεδική κλινική, όσο και στην υποδοχή της στο Τ.Ε.Π. από τις 28.03.2021 έως και τις 09.04.2021 που έλαβε εξιτήριο, μέσα από όλες τις διαδικασίες, εισέπραξα από όλο το προσωπικό εξαιρετική και ευγενική συμπεριφορά και αντιμετώπιση, πέραν του αδιαμφισβήτητα εξαίρετου Ιατρικού έργου που προσφέρθηκε, χωρίς ίχνος έπαρσης και ιδιοτέλειας από κανέναν.

Μετά την μετακίνηση της μητέρας μου στην Αττική και για έτερο ιατρικό λόγο, είχα την εμπειρία και από άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αυτό και μόνο, την απλή σκέψη για την σύνταξη της επιστολής αυτής, την μετέτρεψε σε ηθικό έλλειμα αν δεν την υλοποιούσα.

Μέσα από τον πολυετή εργασιακή μου εμπειρία σε δημόσιο φορέα, αναγνωρίζω σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα και τις αγκυλώσεις των πάσης φύσεως δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών. Αποτελεί επιτυχία των διοικήσεων το πολύτιμο και πρωτοποριακό Ιατρικό και Νοσηλευτικό έργο που προσφέρεται από το Ίδρυμά σας, να είναι ο κύριος παράγοντας αναγνώρισης και χαρακτηρισμού του.

Το Γ.Ν.Ι. «Χατζηκώστα» είναι και πρέπει να παραμένει το Νοσοκομείο Αναφοράς του Γιαννιώτη, και του Ηπειρώτη γενικότερα, στηριζόμενο στην ποιότητα που προσφέρει και βελτιώνοντας τα αδύνατα σημεία.

Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσφορά σ’ αυτό που πράττετε.

Με εκτίμηση

Αλέξανδρος Μαλούνης

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!