Ο Κέσκος Ανδρέας ευχαριστεί το νοσοκομείο Πρέβεζας, το νοσηλευτικό προσωπικό των εξωτερικών ιατρείων και της παθολογικής κλινικής και τους γιατρούς κυρία Τζίμα, τον γιατρό κ. Μπαίλη και τον γιατρό κ. Δαρδαμάνη για την αντιμετώπιση περιστατικού του πατέρα του στο νοσοκομείο Πρέβεζας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!