Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Διοίκηση του ΠΓΝΙ πληροφορήθηκε την απόφαση  ένταξης της  Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΥΕΙΑ) ΤΟΥ ΠΓΝΙ» από την Περιφέρεια Ηπείρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 605.988 ευρώ.

Το Κέντρο Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακριβείας (ΚΥΕΙΑ) δημιουργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων το 2018, ως μία κεντρική και συντονιστική δομή υπαρχόντων εργαστηρίων, με αποστολή την προαγωγή της έρευνας, την ανάδειξη νέων βιοδεικτών και την προσφορά καινοτόμων διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας στους πολίτες, επιδιώκοντας  με τον τρόπο αυτό την αναβαθμισμένη   διάγνωση και την στοχευόμενη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενειών. 

Με το βήμα αυτό προσεγγίζουμε την Ιατρική Ακρίβεια στην περίθαλψη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών, η οποία αποτελεί ένα νέο τοπίο που διαμορφώνεται διεθνώς στη βιοϊατρική καινοτομία και παράλληλα την εξασφάλιση της ισοτιμίας και της προσβασιμότητας όλων των πολιτών μέσω του δημοσίου συστήματος υγείας.

Η προμήθεια  του υψηλής τεχνολογίας  εξοπλισμού, που εξασφαλίζει η ένταξη αυτής της πρότασης, σε συνδυασμό με τις  ήδη υπάρχουσες  σύγχρονες δομές  του Νοσοκομείου  και  την εξειδικευμένη γνώση του προσωπικού του, θα συμβάλλει άμεσα στην έγκυρη προηγμένη διαγνωστική, σε όλη τη Περιφέρεια της Ηπείρου.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για την χρηματοδότηση η οποία κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του ως άνω Κέντρου.

 

 

 

                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΓΝΙ

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!