Με έγγραφο  προς το Δήμο Αρταίων διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 για τα σχέδια των τευχών της διακήρυξης και την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού προκήρυξης του έργου «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου επί της Ε.Ο. Αθηνών-Ιωαννίνων στο ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου» στο Δήμο Αρταίων. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 900.000 ευρώ.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!