Η Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Ήπειρος» διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 259.904 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας».

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!