Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Πρέβεζας» διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου προς το Δήμο Πρέβεζας.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 218.432,77 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!