Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας», διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ζίτσας και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 328.338,60 ευρώ. 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!