Η «Εγνατία Οδός ΑΕ» κάνει γνωστό ότι, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών ελέγχου του Βορείου Κλάδου της Σήραγγας Μαλακασίου Α’, θα πραγματοποιηθεί αμφιδρόμηση της κυκλοφορίας σε μικρό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ των χ.θ. 115+300 και 116+700 ενώ μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται από τον Α/Κ Μετσόβου έως τα Διόδια Μαλακασίου ( χ.θ 110+000 – χ.θ 117+000). Τα μέτρα θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 12/4/2024 έως 19/4/2024.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται, σύμφωνα με την υπ΄αρ. Πρωτ. 6777/24/761486/12.04.2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν πιστά τις σημάνσεις και τον Κ.Ο.Κ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!