Ερώτηση για τις εικόνες εγκατάλειψης στον αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας κατέθεσε ο Βελόπουλος Κυριάκος, Προέδρος Κόμματος Ελληνική Λύση προς την Υπουργό Πολιτισμού

Στην ερώτηση αναφέρει:

Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, αυτός της Καστρίτσας Ιωαννίνων, παρουσιάζει εικόνα απαξίωσης κι εγκατάλειψης. Αυτός που αυτονόητα θα έπρεπε να θεωρείται ως ο πιο προβεβλημένος, όντας πλησίον των Ιωαννίνων, δεν τυγχάνει ούτε μέριμνας ούτε επιμέλειας. Κι ενώ στο παρελθόν (2015) οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν προβεί τόσο σε καθαρισμούς όσο και σε εγκατάσταση απαραίτητων υποδομών (φυλάκιο, χώροι υγιεινής κλπ.), προκειμένου να θεωρείται επισκέψιμος, εντούτοις με την πάροδο του χρόνου ατόνησε η συντήρηση του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου, καθώς και η ευπρέπειά του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε όπως δια των ενεργειών σας να επαυξηθεί το υπάρχον προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ορθής και πλήρους λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου Καστρίτσας Ιωαννίνων, προκειμένου καταληκτικώς να μετατραπεί σε συνώνυμο πόλου έλξης για επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!