Η  Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου  έχει δημιουργήσει Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ιωαννίνων. Για την περαιτέρω στελέχωσή του καλεί  τους πολίτες να συνδράμουν εθελοντικά στο πολύτιμο έργο της και να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης στο πλαίσιο φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Το Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Ιωαννίνων  οργανώνεται  με τα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και θα αποτελείται από πολίτες 18 έως 65 ετών, κάτοικους της Π.Ε. Ιωαννίνων και οι τομείς στους οποίους θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν είναι σε δράσεις:

●        πυροπροστασίας●        τηλεπικοινωνιών
●        δασοπυρόσβεσης●        ψυχολογικής υποστήριξης
●        αστικής πυρόσβεσης●        ενημέρωσης και προειδοποίησης
●        πρώτων βοηθειών●        μέριμνας πληγέντων
●        έρευνας και διάσωσης●        μεταφορών
●        παροχής βοήθειας●        οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης
  

 

Οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο Σώμα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Υπεύθυνη δήλωση τόπου μόνιμης κατοικίας

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στo Γραφείο 216 της Πολιτικής Προστασίας, στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τη 13:00).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους εξής τρόπους:

Τηλ.: 2651364251, 2651364257

Email: cv.ioannina@php.gov.gr  / d.mavrogiorgos@php.gov.gr

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!