Ο Δήμος Κόνιτσας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι με την 20/2023 (Αριθμ. 18851/2023) Πυροσβεστική Διάταξη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα», καθορίστηκε η διαδικασία καθαρισμού σύμφωνα με την οποία ο απαιτούμενος καθαρισμός πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου περιλαμβάνει:
α. την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
β. την αποψίλωση από τα ξερά χόρτα, κατακείμενα ξερά κλαδιά, καθώς και οποιασδήποτε άλλης καύσιμης ή εκρηκτικής ύλης ή αντικειμένων, απορριμμάτων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.
γ. την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί με έμφαση ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:
α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,
β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπεδικών χώρων που βρίσκονται στον Δήμο Κόνιτσας και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.
Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται η ρητή και αυστηρή απαγόρευση:
Ότι από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!