Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Απριλίου.

 

Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 17.45, είναι ειδική με μοναδικό θέμα τον «Καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από το δημοτικό συμβούλιο στα πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, συνδυασμούς υποψηφίων και της Επιτροπής Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών».

 

Η δεύτερη είναι τακτική και θα ξεκινήσει στις 18.00 με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, διαβάστε ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.04.2024 , ανάμεσά τους και η εκλογή εκπροσώπων για το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!