Εκλέγει το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων σήμερα Τετάρτη.

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου μας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» σήμερα Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα την «Υποβολή υποψηφιοτήτων και Επιλογή, με μυστική ψηφοφορία, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ιωαννιτών».

Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η δημοτική αρχή του Θωμά Μπέγκα προσανατολίζεται να μην προτείνει την ανανέωση για τρίτη συνεχόμενη φορά, της θητείας του δικηγόρου Χρήστου Πάνου και να πάει σε μια άλλη επιλογή από τους καταθέσαντες τα χαρτιά τους και το σχετικό ενδιαφέρον.

Και άλλη συνεδρίαση νωρίτερα

Νωρίτερα στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου από το «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» (ΑΠ 46327/26.05.2024).
  2. Έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης στο νομικό σύμβουλο για διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών από μισθωτή και εγγυητή (Δ. Μπ. Και Η. Μ.) καταστήματος στη συνοικία Πλάκα Αθηνών (αριθμ. πρωτ. 12223/06.04.2024 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας) τόσο για τη σύνταξη και κοινοποίηση εξώδικης καταγγελίας, όσο και, στην περίπτωση, μη συμμόρφωσης, στη σύνταξη και άσκηση αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης και κάθε άλλης συναφούς πράξης και ενέργειας (αριθμ. πρωτ 47494/29.05.2024 Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Δ. Κονάκη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου).
  3. Πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του Έργου: THE EUROPEAN LIVING LAB ON DESIGNING SUSTAINABLE URBAN TOWARDS CLIMATE NEUTRAL CITIES” με ακρωνύμιο «ELEBORATOR» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΗΟΡΙΖΟΝ – ΜΙΣΣ – 2022 – ΨΙΤ – 01».
  4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2024.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!