Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» στην τελευταία συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα, τη διεξαγωγή της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών του Συλλόγου, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. Παρακαλούνται τα
μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στα γραφεία του «Πλατάνου», Σαμουήλ 40. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!