Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2022 διαπιστώθηκε σοβαρή απρόβλεπτη βλάβη στο βανοστάσιο στη ρυθμιστική δεξαμενή Μιτσικελίου.

Για αυτό το λόγο θα γίνει διακοπή τροφοδοσίας των δεξαμενών από ώρα 9.00 π.μ έως 12.00 μ.μ. στους οικισμούς:

Δήμος Ζίτσας: Ασφάκα, Καρυές (Μεταμόρφωση), Πετσάλι, Γαβρισιοί, Λιγοψά, Βατατάδες, Βλαχάτανο

Δήμος Ιωαννιτών: Περίβλεπτος, Κρανούλα, Αμφιθέα, Νήσος

και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών στις ανωτέρω περιοχές, στους κεντρικούς αγωγούς του Σ.ΥΔ.Λ.Ι.

Θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις απευθείας συνδέσεις ιδιωτών-πτηνοτροφεία από κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ στις ανωτέρω περιοχές και στο ΛΑΠ (στρατόπεδο) στο Πετσάλι και ενδεχόμενα μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων των οικισμών ή και διακοπή.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε για τις επιχειρήσεις (πτηνοτροφεία κτλ), επειδή υδρεύονται απευθείας από κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ, θα πρέπει να φροντίζουν για την επάρκειά τους, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα στην ομαλή υδροδότηση.

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος των εργασιών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!