Έπειτα από πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών του άρθρου 9 της Υ.Α. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ. 931β’) των ΟΤΑ Α’ βαθμού Ν. Θεσπρωτίας, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου, καθώς όπως προέκυψε δεν έχουν εκδοθεί, όπως προβλεπόταν, τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά καταλληλότητας λειτουργίας και χρήσης τους, εκκρεμότητα που υφίσταται επί σειρά ετών.

Γίνεται γνωστό στους δημότες ότι ήδη ο Δήμος Σουλίου κίνησε τη διαδικασία για τον άμεσο επανέλεγχο, αφού προβεί σε αποκατάσταση και συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και φθορών, προκειμένου να επανεκδοθούν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας το συντομότερο δυνατό και οι δημοτικές παιδικές χαρές να τεθούν και πάλι σε χρήση των δημοτών.

(φωτογραφία αρχείου)

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!