Ανοιχτά παραμένουν σήμερα τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί χώροι δημόσιου χαρακτήρα με ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!