Ταξίδι εξοικείωσης Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων (από Αγγλία, Βουλγαρία, Αλβανία) στην πρώτη επώνυμη Πολιτιστική Διαδρομή των «Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» που διοργάνωσε , οργάνωσε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΉΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι φιλοξενούμενοι δημοσιογράφοι συνοδευόμενοι από στελέχη της Ήπειρος περιηγήθηκαν στα 5 Αρχαία Θέατρα που αποτελούν τον πυρήνα της Πολιτιστικής Διαδρομής και παράλληλα επισκέφθηκαν μέλη του Τοπικού Δικτύου Επιχειρήσεων της Διαδρομής. Σε κάθε Αρχαίο Θέατρο (Δωδώνης, Γιτάνων, Κασσώπης, Νικόπολης και Μικρό Θέατρο Αμβρακίας) έγινε εκτενής ενημέρωση για την πορεία των έργων ανάδειξης που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν επιχειρήσεις -μέλη του τοπικού δικτύου, ενώ δοκίμασαν και την τοπική κουζίνα.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, εκφράζει τις ευχαριστίες της για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του press trip στα 5 Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!