Στην έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ενός αμφίβιου -πλωτού αμαξιδίου και ανταλλακτικών ειδών για τα υπάρχοντα αμαξίδια, προχώρησε η Οικονομική Επτιροπή του Δήμου Πρέβεζας.
Η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 5.975,44 ευρώ και εντάσσεται στο έργο “Προμήθεια Εξοπλισμού Ακτών Δήμου Πρέβεζας” και στην προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος για την βελτίωση των υποδομών που αφορούν άτομα με κινητικά προβλήματα δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μπορούν να απολαμβάνουν τις ακτές της περιοχής.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!