Έναρξη Νέου Τμήματος Εκπαιδευτών Ενηλίκων!

Γίνετε πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλικών από τον ΕΟΠΠΕΠ!

Σε συνεργαία με την ACta – Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής!!!

Περιλαμβάνει: Επιπλέον ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
                                                                                                                    Ώρες σεμιναρίου: 100 ώρες
                                                                                                                    80 ώρες ασύγχρονη διδασκαλία
20 ώρες σύγχρονη και δια ζώσης εκπαίδευση μικροδιδασκαλίας
Επιπλέον Δωρεάν πιστοποίηση CAT από Acta Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου ΑΠΘ
Κόστος: 310€ για εργαζόμενους και 280€ για ανέργους και φοιτητές.
Το ποσό δεν περιλαμβάνει το παράβολο που περιέχεται στον φάκελο του υποψηφίου που αποστέλλεται στο ΕΟΠΠΕΠ (κόστος παραβόλου 120€)

Περισσότερα: κλικ εδώ

FUTURE VOICE- ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005!

Ιωάννινα 
2651020777
ΝΖέρβα 42Β

Άρτα
2681400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας – Άρτα (δίπλα στην εφορία)

#futurevoiceedu

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!