Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, ώρα 17:30 μμ – 20:00μμ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Ναπολέοντος Zέρβα 28-30, Ιωάννινα 453 32

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, Επικεφαλής εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο SUSWATER «A common cross border strategy for the prevention of Sea water intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει και σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, στo Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι εργασίες και οι τεχνικές μελέτες που υλοποιήθηκαν, το σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των υπογείων υδάτων και τα κύρια αποτελέσματα – οφέλη του έργου.
Το έργο «SUSWATER» στοχεύει στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων υπόγειων υδατικών πόρων και στην προστασία των παρακείμενων παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, μέσω της συντονισμένης συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινής προσέγγισης και εργαλείων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της διείσδυσης θαλάσσιου ύδατος σε παράκτιες πιλοτικές περιοχές στην Κέρκυρα, την Πρέβεζα και το Μπρίντιζι, για την πρόληψη της υποβάθμισης των υπόγειων υδροφορέων και των γειτονικών οικοσυστημάτων.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:
η δημιουργία και εφαρμογή ενός μοντέλου (SUSWATERMODEL) το οποίο θα ενσωματώνει την ανάλυση δεδομένων, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την αξιολόγηση συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων βημάτων και διαδικασιών,
η εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης σε επιλεγμένες θέσεις των πιλοτικών περιοχών,
η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης για τα παράκτια υπόγεια ύδατα και τα γειτονικά οικοσυστήματα ανά πιλοτική περιοχή,
η δημιουργία διασυνοριακών Κέντρων συντονισμού και επιχειρησιακής λειτουργίας
δράσεις εκπαίδευσης.

To SusWater ολοκληρώνεται στις 30/11/2023.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

17:30 – 18:00
Προσέλευση – Εγγραφές
18.00 – 18.15
Χαιρετισμός Γ.Γ. Α.Δ.Η.Δ.Μ.
Δρ. Σεραφείμ Λιάπης
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
18.15 – 18.30
Παρουσίαση του έργου SUSWATER& ρόλος Α.Δ.Η.Δ.Μ. στο έργο
Σεραφείμ Τσιπέλης
Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
18.30 – 18.45
Συνοπτική παρουσίαση του Έργου SUSWATER
Άννα Μαρία Καφεντζάκη
MSC, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Management Assistant HYPERCO S.A.
18.45-19.15
Coffee Break
19.15 – 19.30
Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων Χερσονήσου Πρέβεζας.
Eλένη Αρβανιτάκη
Προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου
19.30-19.45
Εγκατάσταση τηλεμετρικού Δικτύου Παρακολούθησης Υφαλμύρινσης σε πραγματικό χρόνο
Eμμανουήλ Πατεράκης
Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Ηπείρου
19.45 – 20.00
Ανοιχτός Διάλογος – Ερωτήσεις

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!