Με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 2406Β που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαρά Ν., ο Δήμος Κόνιτσας με όλες οι Δημοτικές Ενότητές του εντάχθηκαν στον γ’ κύκλο των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) είναι εργαλεία που θα καθορίσουν με σαφήνεια τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις των περιοχών εντός των ορίων του Δήμου Κόνιτσας και συγκεκριμένα θα καθορίσουν τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, θα οριοθετήσουν τους οικισμούς και τα σχέδια πόλης, θα προβλέψουν τις περιοχές προς πολεοδόμηση, τις προστατευόμενες περιοχές και τα ρέματα.

Ο Δήμαρχος, γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή σε πολεοδομικά θέματα και κυρίως η κωμόπολη της Κόνιτσας, όπου υπάρχει εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο από το 1989 (ΦΕΚ 624/Δ/9-10-1989) και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) σε τμήμα του Δήμου από το 2014 (ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/2014), στο οποίο περιλαμβάνονται μόνο οι 11 από τις 40 Κοινότητες, ενώ δεν έχει γίνει ποτέ πράξη εφαρμογής τους, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του τόνισε στην Πολεοδομία, την Τεχνική Υπηρεσία και τους Ειδικούς Συνεργάτες την αναγκαιότητα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ενημερώνοντας παράλληλα και τους Βουλευτές Ιωαννίνων. Με το υπ’ αριθ. 8823/15-11-2019 έγγραφο που απέστειλε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα Χωροταξίας  και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Οικονόμου Δ., ανέλυσε την αναγκαιότητα εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για την περιοχή μας, ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα τόσο του Δήμου όσο και των ιδιωτών. Κατόπιν λοιπόν της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (Ιούνιος 2020) για συμμετοχή στην «Εκπόνηση ΤΠΣ», ο Δήμος μας ανταποκρίθηκε άμεσα και στις 08 Ιουλίου 2020 με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην ανωτέρω Πρόσκληση. Το αίτημα προς το Υπουργείο στάλθηκε στις 10 Ιουλίου 2020 και κατόπιν επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Μπακογιάννη Ε. στις 28 Απριλίου 2021, ο Δήμος Κόνιτσας βρίσκεται μεταξύ των 76 Δήμων που εντάχθηκαν.

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τους υπαλλήλους του Δήμου, τους Ειδικούς Συνεργάτες του για την άμεση και άψογη συνεργασία. Επιπλέον, ευχαριστεί ιδιαίτερα τον τέως Υπουργό και Βουλευτή Ιωαννίνων κ. Καλογιάννη Σταύρου, ο οποίος με τις εξειδικευμένες γνώσεις του πάνω στο εν λόγω θέμα μετά από ενημέρωσή του από το Δήμαρχο, από την πρώτη στιγμή έδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον.

 

                                           Από το Γραφείο ΔημάρχουΚοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!